• Spominska slovesnost ob odkritju 25. spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91«

  Spominska slovesnost ob odkritju 25. spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91«

  V petek, dne 25.9.2019 ob 13. uri se je pred stanovanjsko hišo, na naslovu Zgornja Bela št. 54/a, občina Preddvor, pričela spominska slovesnost ob odkritju jubilejne 25. spominske plošče »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91« na območju Gorenjske, v čast hranitelju orožja Blažu Vidmarju in njegovim domačim. Spominsko slovesnost je v sodelovanju z občino Preddvor organiziralo PVD Sever – Gorenjska. Zaradi takrat zaostrenih zdravstvenih razmer in nevarnega širjenja epidemije SARS-CoV-2, ki jo povzroča virus COVID-19 ter posledično sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije, se je naše sicer nadvse skrbno načrtovane slovesnosti, kljub velikemu zanimanju vaščanov, lahko fizično udeležilo le petdeset (50) ljudi.


 • Teniški turnir dvojic v Ribnem

  Teniški turnir dvojic v Ribnem

   

  V torek,  22.09.2020 sta Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Bled (KMP Bled) in PVD Sever-Gorenjska (PVDSG) v teniškem centru Ribno, organizirala skupni teniški turnir naključno izžrebanih dvojic, ki je bil že 10. po vrsti za Klub Maksa Perca in 3. za PVD Sever-Gorenjske. Prijavilo se je 16 tekmovalcev in sicer 7 članov iz obeh domačih klubov, pridružili pa so tudi športni prijatelji iz PVDS Ljubljana, PVDS Ljubljana-odbor Kamnik, PVDS Zasavje-odbor Hrastnik ter KMP Ljubljana-aktiv Kamnik.


 • Pridobitev brezplačne vozovnice javnega MPP

  Pridobitev brezplačne vozovnice javnega MPP

  PRIDOBITEV BREZPLAČNE VOZOVNICE JAVNEGA MPP - MOŽNOST UREJANJA ZADEVE

  (vir: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobivanje-brezplacne-vozovnice-javnega-medkrajevnega-potniskega-prometa/)

  "Brezplačna vozovnica javnega medkrajevnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter velja eno leto. Do brezplačne vozovnice javnega medkrajevnega potniškega prometa so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja, prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki in ne nastopajo v vlogi poslovodnih oseb gospodarskih družb ali direktorjev zasebnih zavodov. Vozovnica pa ni prenosljiva. Upravičenci lahko izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako pa jo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

  Posameznikom, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki vlogo oddajajo z običajno pošto, morajo izpolnjeno vlogo posredovati pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo, na pošiljko pa pripisati brezplačna vozovnica Slovenija.

  Upravičenci, ki vlogo oddajo preko elektronske pošte, morajo izpolnjeno vlogo posredovati na elektronski naslov ministrstva mzi.bv@gov.si in v naslovu sporočila pripišejo brezplačna vozovnica Slovenija. Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu. Če upravičenec želi kartico prejeti po pošti, se strošek plača po povzetju. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da nastanejo dodatni stroški, stroški poštnine, ki znašajo 3 evre. Ministrstvo za infrastrukturo in posamezna prodajna mesta vloge najprej preverijo in odobrijo. Hitrost odobritve vloge je odvisna od števila vlog in se v najslabšem primeru lahko nekoliko zavleče. Vsekakor se na ministrstvu in na prodajnih mestih trudimo, da bi vloge obdelali in odobrili v najkrajšem možnem času. Odvisno od zasedenosti traja od vložitve popolne vloge do pridobitve kartice okoli 3 delovne dni."


 • Postavitev in odkritje spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE - 1990/91« - Zlato polje 16/A

  Postavitev in odkritje spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE - 1990/91« - Zlato polje 16/A

  V ponedeljek, dne 1.6.2020 ob 17. uri sta pisec teh vrstic in vodja odbora Kranj PVD Sever – Gorenjska Gortan Simončič, na fasado stanovanjske hiše preminulega hranitelja orožja Janeza Zupana, sedaj v lasti njegove hčerke Simone Prosenc, na naslovu Zlato polje 16/a, 4000 Kranj, izvedla postavitev in odkritje 24. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« na območju delovanja PVD Sever – Gorenjska. Postavitev in odkritje je bila izvedena v prisotnosti lastnice objekta.