• Poročilo o delu za leto 2020,program dela za leto 2021, finančno poročilo za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021

  Poročilo o delu za leto 2020,program dela za leto 2021, finančno poročilo za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021

  V obdobjih od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, in od 19. 10. 2020 do 17. 1. 2021 je Vlada R. Slovenije razglasila tim. 1. in 2. val epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19). Posledično je zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov Vlade RS in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti v zvezi epidemije SARS CoV-2 (COVID - 19) potekalo programsko leto društva za 2020 na večini področij v zmanjšanem obsegu. Tako smo številne programsko načrtovane aktivnosti društva morali bodisi odpovedati, prestaviti na drug termin, nadomestiti z drugimi aktivnostmi ali pa jih bo društvo preneslo v programsko obdobje za leto 2021. Prav zaradi tega je vodstvo društva moralo vložiti več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Glede na to, da društvo ne poseduje ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti tako kot se je to npr. letos izvajalo na nivoju ZPVD Sever, bi v bodočnosti vsekakor veljalo razmisliti tudi o tej možnosti. Več pa v prilogah.


 • Čestitka in nagovor predsednika PVDS Gorenjska

  Čestitka in nagovor predsednika PVDS Gorenjska

  Spoštovane članice, člani, prijatelji in simpatizerji!

  V upravnem odboru PVD Sever - Gorenjska med izvajanjem tekočih in bodočih programskih nalog posebno pozornost namenjamo tudi pridobivanju finančnih sredstev v skladu z določbami statuta društva. Pri tem se v okviru objektivnih možnosti trudimo tudi ohranjati ali celo izboljšati enak nivo, predvsem na področju materialnih pogojev za delovanje društva (prostor, donacije, sponzorji idr.). Glede na zaostrene družbene razmere se nam kot ena od dobrodošlih možnosti za izboljšanje na tem področju pojavlja namenitev dela dohodnine v obliki donacije PVD Sever – Gorenjska, ki si je pred dvema letoma pridobilo uraden status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov.


 • Spominska slovesnost ob odkritju 25. spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91«

  Spominska slovesnost ob odkritju 25. spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91«

  V petek, dne 25.9.2020 ob 13. uri se je pred stanovanjsko hišo, na naslovu Zgornja Bela št. 54/a, občina Preddvor, pričela spominska slovesnost ob odkritju jubilejne 25. spominske plošče »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE 1990/91« na območju Gorenjske, v čast hranitelju orožja Blažu Vidmarju in njegovim domačim. Spominsko slovesnost je v sodelovanju z občino Preddvor organiziralo PVD Sever – Gorenjska. Zaradi takrat zaostrenih zdravstvenih razmer in nevarnega širjenja epidemije SARS-CoV-2, ki jo povzroča virus COVID-19 ter posledično sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije, se je naše sicer nadvse skrbno načrtovane slovesnosti, kljub velikemu zanimanju vaščanov, lahko fizično udeležilo le petdeset (50) ljudi.


 • Teniški turnir dvojic v Ribnem

  Teniški turnir dvojic v Ribnem

   

  V torek,  22.09.2020 sta Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Bled (KMP Bled) in PVD Sever-Gorenjska (PVDSG) v teniškem centru Ribno, organizirala skupni teniški turnir naključno izžrebanih dvojic, ki je bil že 10. po vrsti za Klub Maksa Perca in 3. za PVD Sever-Gorenjske. Prijavilo se je 16 tekmovalcev in sicer 7 članov iz obeh domačih klubov, pridružili pa so tudi športni prijatelji iz PVDS Ljubljana, PVDS Ljubljana-odbor Kamnik, PVDS Zasavje-odbor Hrastnik ter KMP Ljubljana-aktiv Kamnik.