• Udeležba na programski letni skupščini ZPVD SEVER – NOVA GORICA 2023

  Udeležba na programski letni skupščini ZPVD SEVER – NOVA GORICA 2023

  V soboto, dne 11. 3. 2023, od 11. ure dalje je v konferenčni dvorani hotela Perla, Kidričeva ulica 7, v Novi Gorici, potekala programska letna Skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD SEVER), katere se je udeležilo 113 delegatov iz vseh njenih članic, med njimi tudi desetčlanska delegacija PVD Sever - Gorenjska (Ivan Hočevar, Milan Černoga, Aneta Lavtar, Irena Meglič, Zvone Korenjak, Huso Bakrač, Gortan Simončič, Zdenko Renko, Jakob Demšar, Damjan Renko).


 • 21. pohod spomina in prijateljstva »JANEZA SVETINE«

  21. pohod spomina in prijateljstva »JANEZA SVETINE«

  Ob slovenskem kulturnem prazniku se je na Gorenjskem zvrstilo veliko prireditev, največji pa so tradicionalno pripravili v Kranju in Vrbi. Čeprav se je Gorenjska zbudila v mrzlo jutro, so sončni žarki čez dan lepo pogreli lica in srca množice ljudi, ki so se v Kranju in Vrbi prišli poklonit našemu največjemu pesniku dr. Francetu Prešernu.

  Že tradicionalni, tokrat  21. pohod v spomin na Janeza Svetino na slovenski kulturni praznik se je pričel 8. 2. 2023 ob 7.30 uri s startom na parkirišču STGŠ v Radovljici. Zbranih 210 pohodnikov pretežno iz vrst OZVVS Zgornja Gorenjska ter sorodnih veteranskih društev, sta najprej pozdravila predsednik OZVVS Janez Koselj in podpredsednik OZVVS Janko Stušek. Po pozdravnih govorih je kolona na čelu 13-tih praporščakov krenila proti Bledu do Festivalne dvorane, kjer so se pohodniki lahko okrepčali. Ob 10.25 uri je kolona na čelu s praporščaki izpred Festivalne dvorane krenila do Prešernovega spomenika, kjer je potekal kulturni program v spomin na Janeza Svetino in seveda na našega pesnika dr. Franceta Prešerna.


 • Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

  Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

  Upravni odbor PVD Sever - Gorenjska je na svoji 18. seji, v sredo, 15. 12. 2022 in v ponedeljek, dne 23. 1. 2023 pod 4. točko dnevnega reda (Vložitev kandidatur za organe društva PVDSG 2023 – 2026), v skladu z določbo 1. odstavka, 1. alineje, 3. člena aktualnega Pravilnika društva o kandidacijskem postopku imenoval kandidacijsko komisijo in s sklepom razpisal kandidacijski postopek, ki prične teči z dnem 8. 2. 2023 in se zaključi dne 25. 3. 2023, za redne volitve organov društva.


 • Poročilo o delu za leto 2022 in program za leto 2023

  Poročilo o delu za leto 2022 in program za leto 2023

  Programsko leto 2022 je v obdobju do 31. 5. 2022 s prenehanjem veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19) potekalo v okviru odlokov Vlade R. Slovenije in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki so izvajali tako varstveni režim kot zaščitne ukrepe v tim. 5. in 6. valu te epidemije. Posledično je tako v prilagojeni obliki in zmanjšanem obsegu potekalo tudi prvo polletje programsko leto društva za 2022 na večini področij delovanja. Za razliko od prvega polletja 2021 pa v letošnjem prvem polletju nismo odpovedali, nadomestili ali prestavili na drug termin nobene programsko načrtovane aktivnosti društva.

  Kljub temu je UO društva vložil več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Društvu v letu 2022 še vedno tudi ni uspelo realizirati nabave ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti, tako kot se je to v letu 2021 npr. pričelo izvajati na nivoju UO ZPVDS s pomočjo spletne platforme ZOOM (op.: spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja)