• Volilni občni zbor PVD Sever Gorenjska 2019

  Volilni občni zbor PVD Sever Gorenjska 2019

  V soboto, dne 16.2.2019 s pričetkom ob 17. uri je v veliki sejni dvorani MO Kranj potekal volilni občni zbor PVD Sever Gorenjska, katerega se je udeležilo 63 članov in 18 vabljenih gostov.


 • Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  V Uradnem listu RS, št. 83/2018, je bil dne 24. 12. 2018 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), ki ne vsebuje določbe o odložitvi usklajevanja. 

  Kljub zgoraj navedenemu, za obdobje od 1. januarja 2019 dalje še nadalje veljajo
  naslednje višine:
  - odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih (1.104,77 EUR);- osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega in družinskega dodatka in za določanje njune višine (497,15 EUR);

  - osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine(497,15 EUR);

  - osnove za odmero oskrbnine (552,39 EUR) in

  - letnega prejemka po Zakonu o vojnih veteranih (1.104,77 EUR).
  Tudi nadalje se uporablja enaka višina dohodkovnega kriterija za opredelitev vzdrževanega družinskega člana (497,15 EUR).

  2. USKLADITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO PO PREDPISIH
  POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V LETU 2019
  ZIPRS1819-A v 10. členu določa, da se za 66. členom doda novi 66.a člen, ki se glasi:
  »Ne glede na drugi odstavek 107. člena, prvi odstavek 402. člena in četrti odstavek 403. člena ZPIZ-2 se dodatek za pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro v letu 2019 uskladijo na način in v roku, kot je v 105. in 106. členu ZPIZ-2 določeno za uskladitev
  pokojnin.«.
  Na podlagi informacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo odstotek uskladitve najprej znan v februarju 2019 in za ta namen izdan sklep. Ko bo objavljen V Uradnem listu, vas bomo obvestili.
  3. TABELA MESEČNIH DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNIH ZAKONIH
  Višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih (Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Zakonu o vojnih veteranih) od 1. januarja 2019 dalje vam posredujemo v obliki Tabele kot prilogo teh Usmeritev – Tabela od točke A do točke H
  Če bo s 1. julijem 2019 uskladitev, vas bomo seznanili na primeren način. Dotlej velja kot zapisano zgoraj oziroma v priloženi Tabeli.


 • Spominska slovesnost ob 77. obletnici nemškega napada na Storžiški bataljon

  Spominska slovesnost ob 77. obletnici nemškega napada na Storžiški bataljon

  V nedeljo, dne 5.8.2018 je od 11. ure dalje, pri spominskem partizanskem obeležju, v bližini planinskega Doma pod Storžičem, potekala spominska slovesnost ob 77. obletnici nemškega napada na Storžiški bataljon, katere se je udeležilo okoli 170 ljudi.

  Soorganizatorji slovesnosti so bili: Občina Tržič, KS Lom pod Storžičem, ZB NOB Tržič, KS in PGD Lom pod Storžičem, PD Tržič OZSČ Tržič, OZVVS Tržič in PVD Sever Gorenjska. 


 • 33. Spominski veteranski pohod na Triglav

  33. Spominski veteranski pohod na Triglav

  Med letošnjim 13. in 14. julijem je potekal že 33. spominski veteranski pohod na vrh Triglava. Slednji poteka od leta 1985 v spomin na leto 1944, ko so se na vrh Triglava v različnih časovnih obdobjih povzpele tri partizanske patrulje, zadnja od teh je v oktobru 1944 tudi izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva.

  Pohod poteka tudi v spomin na razvitje slovenske trobojnice na vrhu Triglava leta 1991, ko so jo izobesili in razvili domoljubi, gorski reševalci, policisti, novinarji in drugi.