• Pohod za mir - vabilo

  Pohod za mir - vabilo

  Pohod za mir je skupna aktivnost članic svetovne federacije veteranov. Odvija se v počastitev 21. septembra, svetovnega dneva miru, po enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih vojni veterani so člani svetovne veteranske federacije. Ključni deli scenarija so branje poslanice generalnega sekretarja OZN, minuta tišine za padle bojevnike v vseh vojnah in nacionalno mirovno sporočilo.


 • Teniški turnir dvojic v Ribnem

  Teniški turnir dvojic v Ribnem

  V četrtek, 5.9.2019 smo člani PVDS Gorenjska organizirali teniški turnir dvojic, ki se je na povsem sončen dan odvijal v Ribnem pri Bledu. Na turnir, organiziran za člane našega društva ter člane sorodnih društev se je do predvidenega roka prijavilo 16 tekmovalcev iz vrst PVDS Gorenjska, Zasavje in Ljubljana.


 • Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019

  V Uradnem listu RS, št. 83/2018, je bil dne 24. 12. 2018 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), ki ne vsebuje določbe o odložitvi usklajevanja. 

  Kljub zgoraj navedenemu, za obdobje od 1. januarja 2019 dalje še nadalje veljajo
  naslednje višine:
  - odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih (1.104,77 EUR);- osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega in družinskega dodatka in za določanje njune višine (497,15 EUR);

  - osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine(497,15 EUR);

  - osnove za odmero oskrbnine (552,39 EUR) in

  - letnega prejemka po Zakonu o vojnih veteranih (1.104,77 EUR).
  Tudi nadalje se uporablja enaka višina dohodkovnega kriterija za opredelitev vzdrževanega družinskega člana (497,15 EUR).

  2. USKLADITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO PO PREDPISIH
  POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V LETU 2019
  ZIPRS1819-A v 10. členu določa, da se za 66. členom doda novi 66.a člen, ki se glasi:
  »Ne glede na drugi odstavek 107. člena, prvi odstavek 402. člena in četrti odstavek 403. člena ZPIZ-2 se dodatek za pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro v letu 2019 uskladijo na način in v roku, kot je v 105. in 106. členu ZPIZ-2 določeno za uskladitev
  pokojnin.«.
  Na podlagi informacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo odstotek uskladitve najprej znan v februarju 2019 in za ta namen izdan sklep. Ko bo objavljen V Uradnem listu, vas bomo obvestili.
  3. TABELA MESEČNIH DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNIH ZAKONIH
  Višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih (Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o žrtvah vojnega nasilja, Zakonu o vojnih veteranih) od 1. januarja 2019 dalje vam posredujemo v obliki Tabele kot prilogo teh Usmeritev – Tabela od točke A do točke H
  Če bo s 1. julijem 2019 uskladitev, vas bomo seznanili na primeren način. Dotlej velja kot zapisano zgoraj oziroma v priloženi Tabeli.