Organiziranost

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA

Predsednik društva je Jože Mencin, e-naslov:  joze.mencin@gmail.com in joze.mencin@sever-gorenjska.si ,  GSM: 041 474 278
      

UPRAVNI ODBOR:       

PREDSEDNIK           Jože MENCIN
PODPREDSEDNIK     Jože AJDIŠEK
PODPREDSEDNIK     Damjan RENKO
PODPREDSEDNIK     Ivan HOČEVAR
SEKRETARKA           Aneta LAVTAR
BLAGAJNIK             Irena MEGLIČ

član in vodja odbora Zgornja Gorenjska    Anton HRIBAR
član in vodja odbora Radovljica                Franc SAVŠEK
član in vodja odbora Tržič                        Marjan ANZELJC
član in vodja odbora Kranj                       Gortan SIMONČIČ
član in vodja odbora Škofja Loka              Brane VIRANT
 

NADZORNI ODBOR:      

PREDSEDNIK  Stanislav FICKO 
član              Milan KLEMENČIČ
član              Ivan BIZJAK
 

ČASTNO RAZSODIŠČE:  

PREDSEDNIK  Miroslav DOLŽAN
član              Vinko OTOVIČ 
član              Mirko GRMIČ 

administrator spletnih strani in skrbnik premoženja  Alojz MESOJEDEC e-naslov: alojz.mesojedec@sever-gorenjska.si 

predsednik športne komisije Emil OBLAK