18. veteranske športne igre v Mozirju

Emil Oblak - Aneta Lavtar

18. veteranskih športnih iger se je dne 8.6.2019 v Mozirju udeležila tudi deset članska ekipa PVD Sever Gorenjska v sestavi: Ivan Bizjak, Jože Smerkolj, Ljubo Pavlič, Marjan Anzeljc, Rajko Tratnik, Zoran Rink, Srečko Cencelj, Žarko Adžić, Sašo Potočnik in vodja ekipe Emil Oblak.