25. pohod prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2018

Vir/avtor: Damjan Renko, Fotografije: Lado Nikšič, Damjan Renko

Na praznični petek, dne 27.4.2018 je v soorganizaciji ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Duplje, KOBZV NOB Kokrica  in ob pomoči KS Kokrica, PGD Kokrica, Turističnega društva Kokrica in Društva upokojencev  Kokrica, potekal že »25. Pohod prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2018«, katerega so se že osmo leto zapored udeležili tudi članice in člani OZVVS Kranj in PVD Sever Gorenjska. 

Razlogi za organizacijo navedenega pohoda tičijo v ohranjanju vrednot NOB in domovinske zavesti ter popularizaciji rekreativnega pohodništva po še vedno relativno neokrnjenem naravnem okolju krajinskega parka Udin Boršt, katerega je Skupščina občine Kranj v letu 1985, na pobudo ZB NOB Kranj, zavarovala z odlokom kot zgodovinski in kulturni spomenik. Pohodniki so se že pred 8. uro pričeli zbirati na izhodiščni točki pred trgovskim centrom podjetja Mercator na Kokrici in se glede na svoje psihofizične sposobnosti odločali za pohod na krajši (7 km) ali daljši trasi (13 km). Posamično ali v skupinah je nato okoli 500 pohodnikov krenilo po obeh markiranih trasah, ki potekata po dobro uhojenih gozdnih poteh in cestah, kjer je bilo poskrbljeno tudi za njihovo usmerjanje. Približno na polovici prehojene poti so pohodniki na krajši trasi odšli v smeri vasi Cegelnica in nato mimo mlinčkov v Zelencih proti izhodišču. Pohodniki na daljši trasi pa so nadaljevali pohod po gozdni cesti, mimo umetnih jezer »Račnik« do zatrepa doline Ţelin (Kapnik), kjer stoji partizansko spominsko obeležje. To spominja na čas NOB, ko je bilo na tem območju zbirališče, bivališče in izhodišče za partizanske akcije na območju Udin Boršta. Pohodnike so pričakali prijazni člani KOBZV NOB Duplje in članice TD Kokrica s toplim čajem. Med pomešanimi pohodniki so bili tudi tisti z območja občin Tržič in Naklo, kar kaže na še vedno visoko domovinsko zavest prebivalcev tega konca Gorenjske.

Pohodniki z izhodiščem na Kokrici so se nato vrnili po gozdni trasi mimo naselja Cegelnica in Zelencev, kjer se je ob 12. uri na javni površini pred trgovskim centrom podjetja Mercator na Kokrici odvil zaključni del prireditve. V kulturnem programu, ki ga je povezovala mag. Ana Pavlovski so sodelovali: učenci OŠ dr. Franceta Prešerna – podružnice Kokrica, pod vodstvom mentorice prof. Brigite Fojkar in glasbena gostja Marjetka Popovski.

Po uvodnem izvajanju državne himne, ki jo je zapela Marjetka Popovski je povezovalka v imenu soorganizatorjev pozdravila prisotne goste in udeležence zaključne slovesnosti. Sledil je opis pomena 77. obletnice državnega praznika - Dnevu upora proti okupatorju, ki nas spominja na 26.4.1941, ko je bila v hiši književnika Josipa Vidmarja, v Ljubljani, ustanovljena predhodnica OF t.j. Protiimperialistična fronta. Enako je bil omenjen tudi pomen letošnje zgodovinske 70. obletnice ustanovitve ZZB NOB Slovenije ter pomen Udin boršta kot zibelke gorenjskega partizanstva ter Pohoda prijateljstva in spomina – Udin boršt, s katerim se na Kokrici že četrt stoletja združujejo misli na narodov upor in njegov boj proti okupatorjem, ki so hoteli Slovenijo in Slovence izbrisati s svetovnega zemljevida.

Sledil je pozdravni nagovor predsednika ZB NOB Kranj tov. Boža Janeža, ki je pozdravil prisotne pohodnike in udeležence slovesnosti ter poudaril željo in zavezo po ohranjanju vrednot NOB. Še posebej je pri tem poudaril pomen samega Udin boršta kot zibelke partizanstva na Gorenjskem ter njegovi današnji vlogi krajinskega parka. Oboje je namreč tudi bistvo prizadevanj ohranitve vsakoletnega druženja v obliki tega tradicionalnega pohoda.

Kot slavnostni govornik je nastopil slovenski ustavni pravnik, zaslužni profesor, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani, politik, pisatelj in član Sveta zveze pri ZZB NOB Slovenije, Dr. Ivan Kristan (op. p.: celoten govor je v prilogi članka). Vsekakor ognjevit in družbenemu trenutku primeren govor so poslušalci nekajkrat prekinili z navdušenim ploskanjem.

V zaključni besedi se je povezovalka v imenu soorganizatorjev pohoda zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri organizaciji pohoda ter v kulturnem delu zaključne prireditve. Vse prisotne je tudi povabila, da se udeležijo »26. Pohoda spominov in tovarištva - Udin boršt 2019«. Uradni del prireditve se je nato v nadaljevanju prevesil v popoldansko praznično popoldne, katerega je s pesmijo nadaljevala glasbena gostja Marjetka Popovski.