29.pohod prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2022 -članek

Na praznično sredo, dne 27. 4. 2022 je v soorganizaciji ZB NOB Kranj, OO ZB NOB Naklo, KOBZV NOB Duplje in Kokrica ter dobrodošlo pomočjo Sveta KS Kokrica, PGD Kokrica, Turističnega društva Kokrica in Društva upokojencev Kokrica, potekal tradicionalni »29. Pohod prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2022«, ki je v letih svojega obstoja že zdavnaj prerastel lokalne in občinske okvire ter je v bistvu že regijskega značaja. Pohoda se je letos udeleţilo preko 250 pohodnikov, med njimi letos ţe dvanajstič tudi večje število članic in članov OZVVS Kranj in PVD Sever – Gorenjska ter prapora obeh organizacij, oz. društva. Seveda je pohvalno tudi dejstvo, da se tega pohoda vedno več pohodnikov, nekateri udeleženci pa so tudi že dolgoletni aktivni nosilci nalog pri organizaciji in izvedbi celotne prireditve.