30.let akcije SEVER

Damjan Renko

Daljnega leta 1989 so takratni organi za notranje zadeve (ONZ) kamor je spadala tudi takratna Milica, pod vodstvom našega pogumnega gorenjskega rojaka Tomaža Ertla, takratnega republiškega sekretarja za notranje zadeve in kasnejšega častnega člana PVD Sever - Gorenjska, uspešno izpeljala akcijo SEVER. Žal se je naš veteranski kolega Tomaž pred sedmimi leti za vedno poslovil od nas. V bistvu je bil eden prvih slovenskih politikov, ki je ne le pravočasno zaznal nevarnost razraščajočih se posledic tim. »jogurtne revolucije« in mitingaštva, temveč je po svojih močeh tudi ukrenil vse potrebno, da so takratni ONZ z akcijo SEVER zaščitili nadaljnji razvoj demokratičnih procesov v Sloveniji, ki so bili nato v letu 1991 zaključeni z nastankom samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.