33. Spominski veteranski pohod na Triglav

Med letošnjim 13. in 14. julijem je potekal že 33. spominski veteranski pohod na vrh Triglava. Slednji poteka od leta 1985 v spomin na leto 1944, ko so se na vrh Triglava v različnih časovnih obdobjih povzpele tri partizanske patrulje, zadnja od teh je v oktobru 1944 tudi izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva.

Pohod poteka tudi v spomin na razvitje slovenske trobojnice na vrhu Triglava leta 1991, ko so jo izobesili in razvili domoljubi, gorski reševalci, policisti, novinarji in drugi. 

V minulih letih je pohod že zdavnaj presegel ozke občinske okvire saj je postal ena od osrednjih vseslovenskih športno rekreativnih in družabnih prireditev. Tudi letošnji pohod je organiziral organizacijski odbor v sestavi: ZB NOB Radovljica, ZVVS, ZSČ in ZDS) ter občina Bohinj. Vse veteranske organizacije, ki družno pripravljajo to prireditev, so svoje pohodnike opremile s prapori, ki so jih iz različnih koncev Slovenije nato tudi odnesle na vrh Triglava. Seveda so se tudi letos na vrh Triglava odpravili tudi pohodniki iz več krajev Slovenije in sicer štirinajstič z Nanosa, devetič s Kuma in Radovljice ter petič tudi s Cerja.

Tudi za letošnji pohod je bilo značilno, da so posamični pohodniki in organizirane skupine prišle iz celotne Slovenije ter tudi zamejstva. V preteklih letih se je pohodov na Triglav udeležilo že več kot 12.780 pohodnikov in spremljevalcev. Po podatkih organizatorja se je letos na vrh našega očaka Triglava povzpelo več kot 400 pohodnikov, zaključne prireditve na Rudnem polju pa se je udeležilo med 1500-2000 obiskovalci. Prvi dan pohoda je bila ob Aljaževem stolpu ob 12. uri izvedena le krajša slovesnost, popoldne ob 16. uri pa so zbrane pohodnike pri planinskem domu na Kredarici nagovorili koordinator slovesnosti na Triglavu Marjan Bohinc, predstavniki pohodniških skupin iz Ankarana, Kuma, Radovljice in Cerja in osrednji govornik pa je bil Aljaž Verhovnik, generalni sekretar ZZB NOB Slovenije. Kulturni program so oblikovali pohodniki, praporščaki, člani pihalnega kvarteta Orkestra slovenske policije in pevci MePPZ. Prijetno druženje pohodnikov in prijaznih uslužbencev Doma na Kredarici je nato trajalo še dolgo v noč. Spominskega pohoda na Triglav se je letos iz vrst PVD Sever Gorenjska udeležilo pet pohodnikov.

Za varnost pohodnikov so skrbeli pripadniki Gorske policijske enote, žal pa se je zataknilo glede sodelovanja vojaških gornikov in pri logistični podpori, ki jo je zagotavljala Slovenska vojska. Tudi letošnja zaključna slovesnost ob 33. spominskem pohodu je bila posvečena Triglavu kot simbolu slovenstva in partizanskim patruljam, pa tudi 77. obletnici ustanovitve OF, 27. obletnici osamosvojitve Slovenije in jubilejni 50. obletnici ustanovitve predhodnice Slovenske vojske, t.j. teritorialne obrambe ter 25. obletnici delovanja ZSČ. Zaključna prireditev, ki je potekala na stadionu biatlonskega centra na Rudnem polju se je pričela s slavnostno povorko množice praporščakov ter pohodnikov. Zaključne slovesnosti se je od etablirane slovenske politične elite udeležil le poslanec DZ Franc Kramar, kar je dovolj povedno sporočilo volilnemu telesu o stanju domovinske zavesti. Sta se pa med ostalimi gosti slovesnosti udeležila še živeča člana patrulje, ki je leta 1944 na vrhu Triglava razvila slovensko zastavo in sicer Angelca Vidic - Vlasta in Bogomir Tavčar - Svarun, katera je publika pozdravila z burnim vzklikanjem in aplavzom.

V kulturnem delu programa, katero je povezovala Lucija Grm, so nastopili: Orkester Slovenske policije, Partizanski pevski zbor, gledališče 2B Bohinj in pevka Marjetka Popovski. Udeležence slovesnosti sta s pozdravno besedo nagovorila Danijela Mandeljc, predsednica organizacijskega odbora in podžupanja občine Gorje in Jože Sodja, podžupan občine Bohinj.

Danijela Mandeljc je publiko že v začetku svojega nagovora seznanila z zapletom, ko sta dva nadzornika TNP snemalni ekipi RTV Slovenija prepovedala snemanje in poročanje z javne prireditve, kar je z ogorčenjem pospremila tako publika kot organizatorji prireditve (op.p.: določba 50. točke, 13. člena Zakona o TNP (ZTNP-1, Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17 precizira splošni varstveni režim v TNP in pri tem prepoveduje snemanje filmov idr. video produktov za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z nameni in s cilji TNP, kar se preverja s soglasjem upravljavca TNP.)

Dejstvo je, da je organizator javne prireditve to uradno priglasil TNP in je zato utemeljeno pričakoval tudi izvedbo snemanja dogodka s strani RTV Slovenija. Dejstvo je tudi, da je bila prvič od uveljavitve Zakona o TNP sploh uporabljena možnost prepovedi snemanja, kar kaže bolj na utemeljen sum absolutne politične zlorabe tega določila kot pa na neživljenjsko pravno normo povzročeno s strani zakonodajalca, ali napačno pravno razlago predpisa s strani nadzornikov TNP. To tezo potrjuje že dejstvo, da do sedaj po javno dostopnih podatkih v minulih osmih letih od veljavnosti Zakona o TNP še nobeno video snemanje, katerekoli druge javne prireditve ali dejavnosti na območju TNP očitno ni ogrožalo naravnega okolja v taki meri, da bi se ga prepovedalo.

V osrednjem delu slovesnosti je kot slavnostni govornik nastopil Ladislav Lipič, predsednik ZVVS (op.: celotna vsebina pozdravnih nagovorov in slavnostnega govora se nahaja na spletni povezavi: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/33-spominskipohod-borcev-vojnih-veteranov-in-slovenskih-castnikov-na-triglav.html), katerega je publika večkrat pospremila z navdušenim aplavzom.

Ob zaključku slovesnosti je predsednica organizacijskega odbora Danica Mandeljc podelila posebno plaketo 92-letnemu pohodniku Jakobu Medji, ki se je udeležil 32 pohodov in tudi letos zmogel vzpon s Kredarice do Aljaževega stolpa, predsednika ZVVS in ZPVD Sever pa sta ob 20-letnici pohodov od Ankarana na vrh Triglava podelila spominski plaketi društvu OZVVS Slovenska Istra in PVD Sever za Primorsko in Notranjsko, plaketi pa sta za vseh 20 opravljenih pohodov prejela tudi vsakoletni vodja pohodnikov Vlado Ličen in Bojan Rovšek.

Zaključek slovesnosti je zaokrožil PPZ s himno Primorske t.j. »Vstala Primorska«, ki jo je zbrana publika zapela skupaj s pevskim zborom. Ob zaključku se je povezovalka programa zahvalila soorganizatorjem za vso pomoč pri organizaciji svečanosti. Enako se je zahvalila tudi vsem nastopajočim za vloženi trud, vse prisotne pa je tudi prijazno povabila k ponovnemu snidenju v letu 2019, ko bo potekal že jubilejni 34. spominski veteranski pohod na Triglav.


Spletni viri: http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=3ccaf3bc-0420-4544-8c0f7ffa1c142716956072110)


33. Spominski veteranski pohod na Triglav

Foto: Ljubica Šolar, Valentin Klemenčič, Bojan Skočir; Članek: 33. Spominski pohod na Triglav