Čestitka in nagovor predsednika PVDS Gorenjska

Ivan Hočevar, Damjan Renko

Spoštovane članice, člani, prijatelji in simpatizerji!

V upravnem odboru PVD Sever - Gorenjska med izvajanjem tekočih in bodočih programskih nalog posebno pozornost namenjamo tudi pridobivanju finančnih sredstev v skladu z določbami statuta društva. Pri tem se v okviru objektivnih možnosti trudimo tudi ohranjati ali celo izboljšati enak nivo, predvsem na področju materialnih pogojev za delovanje društva (prostor, donacije, sponzorji idr.). Glede na zaostrene družbene razmere se nam kot ena od dobrodošlih možnosti za izboljšanje na tem področju pojavlja namenitev dela dohodnine v obliki donacije PVD Sever – Gorenjska, ki si je pred dvema letoma pridobilo uraden status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov.