Dopolnilo direktive o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske

V prilogi 2. Dopolnilo direktive o izvajanju gardnih in vojaških protokolarnih nalog Slovenske vojske.

V obdobju zadnjih nekaj mesecev je bilo v Republiki Sloveniji predvsem kot posledica dogodkov, povezanih s I. in II. svetovno vojno, v organizaciji Protokola RS, Protokola MO, organov lokalnih skupnosti ali drugih organizatorjev, izvedenih več protokolarnih dogodkov, pri izvedbi katerih so poleg pripadnikov Gardne enote SV (v nadaljevanju GARDE) sodelovali tudi pripadniki različnih tujih oboroženih (obrambnih) sil (v nadaljevanju TOS).

Določijo se pogoji, pravila in oblike sodelovanja pripadnikov TOS, pripadnikov tujih veteranskih ali drugih organizacij, predstavnikov veteranskih in domoljubnih združenj ter drugih civilnih organizacij pri izvajanju vojaških slovesnosti, praznovanj, počastitev in žalovanj v SV.