Milan Klemenčič - žalno obvestilo

Ivan Hočevar

Spoštovane veteranke in s veterani,

 

obveščamo vas, da je v 63. letu umrl veteran osamosvojitvene vojne 1991,  član PVD SEVER-Gorenjska in Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Kokrica , g. Milan KLEMENČIČ, roj. 6. 4. 1959 v Žiberce pri Gornji Radgoni, stanoval je na Kokrici, Snediceva ulica 12, 4000 Kranj. 

V letu 1965 se je s starši preselil na Kokrico pri Kranju. Po končani osnovni šoli v Kranju je nadaljeval šolanje v takratni Šoli za miličnike kadete v Tacnu ter se po zaključku 1978 zaposlil kot miličnik na takratnem OM Žiri. Zaradi doseženih nadpovprečnih delovnih rezultatov je bil v letu 1979 napoten na nadaljnje šolanje na Vojaško akademijo kopenske vojske v Beogradu, kjer je 1983 diplomiral in nato do 1988 v okvirih Milice opravljal različne naloge: pomočnik komandirja PM Jesenice, učitelj v Šoli za miličnike kadete v Tacnu, inštruktor v trenažnem centru Milice na Jasnici. V letu 1988, tik pred pričetkom obdobja osamosvojitvenih procesov, je bil nato kolega Milan premeščen na delovno mesto inšpektorja za VEM in PEM na Inšpektoratu milice UNZ Kranj, kjer je bil nato vse od znane akcije SEVER dalje ter med osamosvojitveno vojno, kot organizator MSNZ (modra veja), poveljnik PEM UNZ Kranj ter član koordinacijske podskupine za Gorenjsko, ki je koordinirala bojne aktivnosti gorenjskih obrambnih struktur med osamosvajanjem. Brez trohice dvoma lahko rečemo, da je bil kolega Milan eden od ključnih regijskih akterjev v procesu osamosvajanja R. Slovenije. V letu 1993 je bil zaradi svoje strokovnosti in izkušenj imenovan za prvega načelnika Centra za usposabljanje pomožnih policistov v okviru Policijske akademije v Tacnu. Po ukinitvi tega centra v letu 2000 pa je vse do upokojitve v letu 2014 nato uspešno opravljal naloge vodje logistike v Policijski akademiji.    

Pogreb pokojnika bo v torek, dne 11.01. 2022, ob 14. uri na pokopališču na Kokrici. Žara bo v mrliški vežici tega dne od 10. ure  dalje. Pogrebni protokol bo na željo svojcev, glede na to, da je pokojni prejemnik državnega odlikovanja, potekal z vojaškimi častmi in ga bo izvedla Policija. PVD SEVER - Gorenjska bo pri tem sodelovala s praporščakom, častno stražo in govorcem. Cerkveni del pogreba (poslovitev in pogrebna maša) bo vodil župnik Klun Jože s Kokrice.

Raztros posmrtnih ostankov bo izveden na posebni sekciji pokopališča na Kokrici, brez prisotnosti župnika.

Člane in članice društva, ki se bodo udeležili pogrebnih slovesnosti prosim, da se v čim večjem številu le te udeležijo v veteranski uniformi.

Člane in članice društva, ki se bodo udeležili pogrebnih slovesnosti prosim, da se v čim večjem številu le te udeležijo v veteranski uniformi.

 

Veteranski pozdrav

 

Ivan Hočevar

Predsednik PVDS-Gorenjska