Otvoritev tematske razstave »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« v ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica

Damjan Renko

V petek, dne 13.12.2019 s pričetkom ob 12. uri je v prostorih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (glavna avla, dvanajstih učilnicah s kabineti, predavalnico ter osmih specializiranih učilnicah), ki temeljijo na uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, potekala s pomočjo interne TV mreže otvoritev tematske razstave»VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«, v soorganizaciji: Muzeja slovenske Policije, Zveze društev Sever, PVD Sever – Gorenjska in EGSŠ Radovljica, katere se je udeležilo ali v direktnem TV prenosu spremljalo skupaj 308 oseb (11 nastopajočih, 15 vabljenih gostov, 6 učiteljev mentorjev, 276 dijakov EGSŠ Radovljica).