Poročilo o delu in finančno poročilo PVDS Gorenjska za 1.polletje

V priponkah si lahko ogledate polletno poročilo PVDSG za leto 2021 in polletno finančno poročilo za leto 2021, ki sta bila potrjena na 12. seji UO PVDSG z dne 6. 9. 2021.