Poročilo o delu za leto 2021 in program dela za leto 2022 PVDS Gorenjska

Damjan Renko

Celotno minulo programsko leto je Vlada R. Slovenije tedensko z odloki določala varstveni režim v tim. 2., 3. in 4. valu epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19). Posledično je tako zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov Vlade RS in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti v zvezi epidemije SARS CoV-2 (COVID - 19) potekalo tudi programsko leto društva za 2021 na večini področij v izrazito zmanjšanem obsegu. Tako smo številne programsko načrtovane aktivnosti društva morali bodisi odpovedati, prestaviti na drug termin, nadomestiti z drugimi aktivnostmi ali pa jih je društvo v skrajni konsekvenci preneslo v programsko obdobje za leto 2022. Prav zaradi tega je vodstvo društva moralo vložiti več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Glede na to, da društvo ne poseduje ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti, tako kot se je to npr. letos izvajalo na nivoju ZPVD Sever, bi v bodočnosti vsekakor veljalo razmisliti tudi o tej možnosti. Ostalo v prilogah