Poročilo o delu za leto 2022 in program za leto 2023

Damjan Renko in Aneta Lavtar

Programsko leto 2022 je v obdobju do 31. 5. 2022 s prenehanjem veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19) potekalo v okviru odlokov Vlade R. Slovenije in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki so izvajali tako varstveni režim kot zaščitne ukrepe v tim. 5. in 6. valu te epidemije. Posledično je tako v prilagojeni obliki in zmanjšanem obsegu potekalo tudi prvo polletje programsko leto društva za 2022 na večini področij delovanja. Za razliko od prvega polletja 2021 pa v letošnjem prvem polletju nismo odpovedali, nadomestili ali prestavili na drug termin nobene programsko načrtovane aktivnosti društva.

Kljub temu je UO društva vložil več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Društvu v letu 2022 še vedno tudi ni uspelo realizirati nabave ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti, tako kot se je to v letu 2021 npr. pričelo izvajati na nivoju UO ZPVDS s pomočjo spletne platforme ZOOM (op.: spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja)