Postavitev in odkritje spominskega obeležja »TAJNO SKLADIŠČE OROŽJA MILICE - 1990/91« - Zlato polje 16/A

Damjan Renko

V ponedeljek, dne 1.6.2020 ob 17. uri sta pisec teh vrstic in vodja odbora Kranj PVD Sever – Gorenjska Gortan Simončič, na fasado stanovanjske hiše preminulega hranitelja orožja Janeza Zupana, sedaj v lasti njegove hčerke Simone Prosenc, na naslovu Zlato polje 16/a, 4000 Kranj, izvedla postavitev in odkritje 24. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« na območju delovanja PVD Sever – Gorenjska. Postavitev in odkritje je bila izvedena v prisotnosti lastnice objekta.