Pridobitev brezplačne vozovnice javnega MPP

Aneta Lavtar

PRIDOBITEV BREZPLAČNE VOZOVNICE JAVNEGA MPP - MOŽNOST UREJANJA ZADEVE

(vir: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobivanje-brezplacne-vozovnice-javnega-medkrajevnega-potniskega-prometa/)

"Brezplačna vozovnica javnega medkrajevnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter velja eno leto. Do brezplačne vozovnice javnega medkrajevnega potniškega prometa so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja, prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki in ne nastopajo v vlogi poslovodnih oseb gospodarskih družb ali direktorjev zasebnih zavodov. Vozovnica pa ni prenosljiva. Upravičenci lahko izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako pa jo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Posameznikom, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki vlogo oddajajo z običajno pošto, morajo izpolnjeno vlogo posredovati pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo, na pošiljko pa pripisati brezplačna vozovnica Slovenija.

Upravičenci, ki vlogo oddajo preko elektronske pošte, morajo izpolnjeno vlogo posredovati na elektronski naslov ministrstva mzi.bv@gov.si in v naslovu sporočila pripišejo brezplačna vozovnica Slovenija. Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu. Če upravičenec želi kartico prejeti po pošti, se strošek plača po povzetju. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da nastanejo dodatni stroški, stroški poštnine, ki znašajo 3 evre. Ministrstvo za infrastrukturo in posamezna prodajna mesta vloge najprej preverijo in odobrijo. Hitrost odobritve vloge je odvisna od števila vlog in se v najslabšem primeru lahko nekoliko zavleče. Vsekakor se na ministrstvu in na prodajnih mestih trudimo, da bi vloge obdelali in odobrili v najkrajšem možnem času. Odvisno od zasedenosti traja od vložitve popolne vloge do pridobitve kartice okoli 3 delovne dni."