SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 30. OBLETNICI DELOVANJA ZPVD SEVER – NOVO MESTO 2024

Damjan Renko

V petek, dne 22. 3. 2024 s pričetkom ob 18. uri je v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5, v Novem mestu, v organizaciji ZPVD Sever in PVD Sever za Dolenjsko in Belo krajino, potekala slavnostna akademija ob 30. obletnici ustanovitve enovitega društva Zdruţenja Sever, t.j. društva, ki je v letih 1994/1998 zdruţevalo vojne veterane slovenske milice, ki se je kasneje organizacijsko preoblikovalo v aktualno Zvezo policijskih veteranskih društev (ZPVDS), katero danes tvori 12 društev.