Redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev SEVER – Rogaška Slatina 2019

V soboto, dne 16. marca 2019 je od 11. ure dalje v Grand hotelu Rogaška, v Rogaški Slatini, potekala redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS), katere se je udeleţilo 118 delegatov iz vseh dvanajstih članic ZPVDS, med njimi tudi desetčlanska delegacija PVD Sever Gorenjska.