Redni občni zbor PVDS Gorenjska

Damjan Renko

V soboto, dne 9. 10. 2021 s pričetkom ob 17. uri je v sejni dvorani št. 15 MO Kranj potekal redni letni občni zbor PVD Sever - Gorenjska, katerega se je udeleţilo 35 članov in 17 vabljenih gostov. Uvodni del programa občnega zbora je povezoval pisec tega članka.
Po uvodni izvedbi drţavne himne preko ozvočenja je povezovalec najprej pozdravil vse prisotne članice in člane društva ter vabljene goste. Sledila je kratka predstavitev izvjalcev kulturnega dela programa in sicer ljudskih pevcev »KLASJE« iz KUD »FOLKLORA« Cerklje na Gorenjskem v sestavi: Matija Koritnik- vodja skupine, Irena Naglič, Vida Plevel, Joţica Šmid in Miha Naglič. Pevska skupina je zapela tri slovenske narodne pesmi (Nocoj je en lep večer, Glej, glej kak mimo gre in Sem se ţenil se kesam. Njihov vsekakor odličen nastop je občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom.