Sklep o imenovanju kandidacijske komisije in razpis nadomestnih volitev

Upravni odbor PVD Sever Gorenjska je dne 7.10.2019, na svoji 5. redni seji pod 7. točko (Organizacija občnega zbora in volitve novega predsednika PVD Sever - Gorenjska), v skladu z določbami aktualnega Pravilnika o kandidacijskem postopku z dne 12.12.2007 imenoval kandidacijsko komisijo in razpisal kandidacijski postopek za nadomestne volitve za: 

  • predsednika društva. 

V kandidacijsko komisijo so imenovani: Damjan Renko – predsednik in člana: Brane Virant in Gortan Simončič.