SKLEP O IMENOVANJU KANDIDACIJSKE KOMISIJE IN RAZPISU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA

Upravni odbor PVD SEVER Gorenjska je na svoji 26. redni seji dne 12.11.2018, v skladu z določbami Pravilnika o kandidacijskem postopku, imenoval kandidacijsko komisijo in na 27. redni seji s sklepom razpisal kandidacijski postopek, ki prične teči 16.12.18 in se zaključi 31.01.19, za redne volitve za:

1. UPRAVNI ODBOR
2. NADZORNI ODBOR
3. ČASTNO RAZSODIŠČE

Glej prilogo: SKLEP

Upravni odbor PVD SEVER Gorenjska je na svoji 26. redni seji dne 12.11.2018, v skladu z
določbami aktualnega Pravilnika o kandidacijskem postopku imenoval kandidacijsko komisijo in
na 27. redni seji s sklepom razpisal kandidacijski postopek, ki prične teči 16.12.2018 in se
zaključi 31.01.2019, za redne volitve za:
1. UPRAVNI ODBOR:
- Predsednik (1x)
- Podpredsednik (3x)
- Sekretar (1x)
- Blagajnik (1x)
- Član in vodja odbora Zgornja Gorenjska (1x)
- Član in vodja odbora Radovljica (1x)
- Član in vodja odbora Tržič (1x)
- Član in vodja odbora Kranj (1x)
- Član in vodja odbora Škofja Loka (1x)
2. NADZORNI ODBOR:
- Predsednik (1x)
- Član (2x)
3. ČASTNO RAZSODIŠČE:
- Predsednik (1x)
- Član (2x).

Priloga: SKLEP