Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

Upravni odbor PVD Sever - Gorenjska je na svoji 18. seji, v sredo, 15. 12. 2022 in v ponedeljek, dne 23. 1. 2023 pod 4. točko dnevnega reda (Vložitev kandidatur za organe društva PVDSG 2023 – 2026), v skladu z določbo 1. odstavka, 1. alineje, 3. člena aktualnega Pravilnika društva o kandidacijskem postopku imenoval kandidacijsko komisijo in s sklepom razpisal kandidacijski postopek, ki prične teči z dnem 8. 2. 2023 in se zaključi dne 25. 3. 2023, za redne volitve organov društva.