Slovesnost v počastitev dneva državnosti, dneva policije, 31. obletnici osamosvojitve Slovenije in 33. obletnici izvedbe akcije SEVER

Damjan Renko

V petek, dne 10. 6. 2022 ob 11. uri je v Nato centru odličnosti za gorsko bojevanje, Poljče 27, 4275 Begunje na Gorenjskem, potekala slovesnost v počastitev dneva drţavnosti, dneva Policije, 31. obletnici osamosvojitve Slovenije in 33. obletnici izvedbe akcije »Sever«. Soorganizatorji svečanosti so bili: Policijska uprava Kranj, IPA regionalni klub Gorenjska, PSS OPS Gorenjska, Območni klubi upokojenih delavcev MNZ Maks Perc (Kranj, Jesenice in Bled) ter PVD Sever – Gorenjska.