Spominska slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v Kokri

V petek, dne 1.6.2018 s pričetkom ob 13. uri je pred stanovanjsko hišo Franca Preširna, Kokra 14, potekala spominska slovesnost ob odkritju 17. spominske plošče »Tajna skladišča orožja Milice - 1990/91« na območju Gorenjske, katere se je udeležilo okoli 60 ljudi.

Soorganizatorji spominske slovesnosti so bili občina Preddvor in PVD Sever Gorenjska. 

V kulturnem delu programa, katerega je povezoval pisec teh vrstic so z izvajanjem skladb, pesmijo in recitalom sodelovali kvintet trobil Policijskega orkestra (PO) v sestavi: vodja kvinteta Marko Novak - trobenta, Matic Bovhan - trobenta, Aleš Rupar - rog, Matevž Sila - pozavna in Andrej Krajnc - tuba in učenke in učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor – PŠ Kokra, pod vodstvom mentoric Romane Naglič in Katarine Prelog-Čerič.

Po uvodnem igranju državne himne, ki jo je izvedel kvintet trobil PO je povezovalec programa v imenu soorganizatorjev pozdravil vse prisotne občanke in občane občine Preddvor, veteranke in veterane, še posebej pa prisotne vabljene goste in sicer gostitelja spominske slovesnosti župana občine Preddvor, Mirana Zadnikarja, občinske svetnike, uslužbence občinske uprave, ravnatelja OŠ Matije Valjavca Preddvor, Bogdana Sušnika, predsednika PGD Preddvor, Marka Bohinca, poveljnika PGD Preddvor, Blaža Pfajfarja in hranitelja orožja, Franca Preširna in njegove domače.

Med ostalimi gosti so bili še: slavnostni govornik - nekdanji komandir PM Škofja Loka, Brane Virant, vodja OKC PU Kranj, Jože Pasar, komandir PPP Kranj, Zoran Kužet, predsednik OOBZV NOB Preddvor, mag. Franc Ekar, predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS Gorenjske in predsednik OZVVS Tržič, Vojko Damjan, predsednik OZZVS Kranj, Anton Rešek, predsednik OZVVS Škofja Loka, Pavel Jereb in podpredsednika ZDS in predsednik PVD Sever Gorenjska, Jože Mencin.

V strnjenem opisu je povezovalec programa publiko spomnil na dogodke iz let 1990/91, ko je je takratni jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razorožitvijo slovenskih obrambnih sil, vsekakor ne moremo mimo takratnega poskusa JLA razorožiti slovensko TO. Zoper zahtevano oddajo orožja v vojašnice se je takrat uprla tudi večina slovenskih občin, med njimi tudi vse gorenjske. Gre za javnosti sicer precej znano dogajanje, manj znano pa je, da so tudi takratni ONZ želeli zavarovati svoje orožje in strelivo, da ga ne bi zasegla JLA, zaradi česar so ga ti preselili na več skrivnih lokacij.

Po do sedaj zbranih podatkih je ugotovljeno, da je na operativnem območju takratne UNZ Kranj, kjer je delovalo 18 njenih organizacijskih enot, obstajalo najmanj 52 skrivnih lokacij orožja, največ med vsemi slovenskimi upravami. Hranitelji orožja iz civilne sfere so bili za hrambo orožja izbrani izključno na podlagi zaupanja, zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko dokumentov in seznam vseh hraniteljev orožja, ki je bil sestavljen v letu 2013, zelo verjetno še ni popoln. Podatki o posameznikih, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti orožje gorenjske milice, so bili zbrani tudi zato, da se tega pogumnega, častnega, nesebičnega in domoljubnega dejanja Gorenjcev ne bi pozabilo. Vzporedno s tem smo v okviru PVD Sever Gorenjska, s pomočjo gorenjskih lokalnih skupnosti od leta 2013 do danes postavili in odkrili že sedemnajst spominskih plošč hraniteljem orožja.

Poudariti je potrebno takratno pripravljenost hranitelja orožja Franca Preširna, ki je z veliko mero odgovornosti v letu 1991 sprejel v hrambo oborožitev in strelivo takratne PPM Kranj ter s tem izkazal izjemno domoljubje. Ne glede na prve demokratične volitve leta 1990, ko je bila Slovenija formalno še vedno sestavni del bivše SFRJ, bi bile posledice ob najdbi za vse hranitelje teh tajnih depojev oborožitve in streliva milice in tako tudi za zakonca Preširn, zanju katastrofalne.

Že takrat sta zakonca Preširn nedvomno dala domovini na razpolago svoje življenje in premoženje, saj sta s prevzemom izjemne odgovornosti izkazala izjemno hrabrost ter pripadnost slovenskemu narodu. V pozdravnem nagovoru je župan občine Preddvor, Miran Zadnikar poudaril, da je odkritje spominske plošče izkaz spoštovanja in zahvala do družine Preširn, ki je s svojim pogumom prispevala k temu, da je danes Slovenija samostojna in svobodna država. Zahvalil se je tudi vsem pripadnikom takratne milice in teritorialne obrambe, ki so se v osamosvojitveni vojni z ramo ob rami skupaj uprli napadalcu. Prav tako se je PVD Sever Gorenjska zahvalil za predstavitev delčka, do sedaj javnosti neznanega dela zgodovine.

Sledil je govor slavnostnega govornika nekdanjega komandirja PM Škofja Loka, Braneta Viranta (op.: celoten govor je objavljen kot priloga članku). V nadaljevanju slovesnosti sta župan občine Preddvor in Brane Virant ob aplavzu publike, svečano odkrila spominsko ploščo na objektu družine Preširn, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske slovesnosti ob odkritju 17. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE- 1990/91« na območju Gorenjske. Slovesnost je v nadaljevanju izzvenela v prijetnem druženju na dvorišču domače hiše družine Preširn.