Spominska slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v Zmincu

V nedeljo, dne 24.6.2018 s pričetkom ob 10. uri je pred stanovanjsko hišo Jane Petrovčič – vdove pokojnega hranitelja Jožeta Petrovčiča, Zminec 14, občina Škofja Loka, potekala spominska slovesnost ob odkritju 18. spominske plošče »Tajna skladišča orožja Milice - 1990/91« na območju Gorenjske, katere se je udeležilo okoli 110 ljudi.

Soorganizatorja spominske slovesnosti sta bila občina Škofja Loka in PVD Sever Gorenjska.

V kulturnem delu programa, katerega je povezoval pisec teh vrstic so z izvajanjem skladb, pesmijo in recitalom sodelovali: moška vokalna skupina »Garažni decet«, učenki Osnovne šole Škofja Loka mesto: Lia Trdina in Tia Biščević in učenca Glasbene šole Škofja Loka: Gašper Murn in Lovrenc Oman, pod vodstvom mentorja prof. Jerneja Hostnika.

Po uvodnem petju državne himne, ki jo je zapela moška vokalna skupina »Garažni decet« je povezovalec programa v imenu soorganizatorjev pozdravil vse prisotne občanke in občane občine Škofja Loka, veteranke in veterane, še posebej pa prisotne vabljene goste in sicer gostitelja spominske slovesnosti župana občine župana občine Škofja Loka, mag. Miha Ješeta, predsednika Sveta KS Zminec, g. Janeza Kožuha, uslužbence občinske uprave in svetnike občinskega sveta.

Med ostalimi vidnimi gosti so bili še: nekdanji član Predsedstva R. Slovenije (Ivan Oman), slavnostni govornik nekdanji komandir PM Škofja Loka (Brane Virant), vdova pokojnega hranitelja orožja (Jana Petrovčič), komandir PP Škofja Loka (Sašo Eniko), predsednik ZB NOB Škofja Loka (Štefan Kalamar), predsednik OZVVS Škofja Loka (Pavle Jereb), nekdanji načelnik 35. ObmŠTO Škofja Loka (Stane Bertoncelj), predsednik OZSČ - Škofja Loka (Dušan Nardoni), in podpredsednik ZDS in predsednik PVDS Gorenjska (Jože Mencin).

V strnjenem opisu je povezovalec publiko spomnil na dogodke iz let 1990/91, ko je takratni jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razorožitvijo slovenskih obrambnih sil, vsekakor ne moremo mimo takratnega poskusa JLA razorožiti slovensko TO. Zoper zahtevano oddajo orožja v vojašnice se je takrat uprla tudi večina slovenskih občin, med njimi tudi vse gorenjske. Gre za javnosti sicer precej znano dogajanje, manj znano pa je, da so tudi takratni ONZ želeli zavarovati svoje orožje in strelivo, da ga ne bi zasegla JLA, zaradi česar so ga ti preselili na več skrivnih lokacij.

Po do sedaj zbranih podatkih je ugotovljeno, da je na operativnem območju takratne UNZ Kranj, kjer je delovalo 18 njenih organizacijskih enot, obstajalo najmanj 54 skrivnih lokacij orožja, največ med vsemi slovenskimi upravami. Hranitelji orožja iz civilne sfere so bili za hrambo orožja izbrani izključno na podlagi zaupanja, zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko dokumentov in seznam vseh hraniteljev orožja, ki je bil sestavljen v letu 2013, zelo verjetno še ni popoln. Podatki o posameznikih, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti orožje gorenjske milice, so bili zbrani tudi zato, da se tega pogumnega, častnega, nesebičnega in domoljubnega dejanja Gorenjcev ne bi pozabilo. Vzporedno s tem smo v okviru PVD Sever Gorenjska, s pomočjo gorenjskih lokalnih skupnosti od leta 2013 do danes postavili in odkrili že sedemnajst spominskih plošč hraniteljem orožja.

Poudariti je potrebno takratno pripravljenost pokojnega hranitelja orožja Jožeta Petrovčiča in njegove žene, ki sta z veliko mero odgovornosti v letu 1991 sprejela v hrambo oborožitev in strelivo takratne PM Škofja Loka ter s tem izkazala izjemno domoljubje. Ne glede na prve demokratične volitve leta 1990, ko je bila Slovenija formalno še vedno sestavni del bivše SFRJ, bi bile posledice ob najdbi za vse hranitelje teh tajnih depojev oborožitve in streliva milice in s tem tudi za zakonca Petrovčič katastrofalne. že takrat sta zakonca Petrovčič nedvomno dala domovini na razpolago svoje življenje in premoženje, saj sta s prevzemom izjemne odgovornosti izkazala izjemno hrabrost ter pripadnost slovenskemu narodu.

V pozdravnih nagovorih so se nato župan občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe, predsednik Sveta KS Zminec, Janez Kožuh in predsednik OZVVS Škofja Loka, Pavle Jereb v svojem imenu, imenu občine Škofja Loka in KS Zminec ter imenu ZVVS zahvalili družini pokojnega hranitelja Jožeta Petrovčiča za njen osamosvojitveni prispevek ter pri tem vsak po svoje poudarili, da zgodovine ne pišejo vedno le veliki, marveč tudi mali ljudje, katerih domovina ni pozabila.

Sledil je govor slavnostnega govornika nekdanjega komandirja PM Škofja Loka, poveljnika VEM PM Škofja Loka in organizatorja MSNZ, g. Braneta Viranta (op.: celoten govor je objavljen kot priloga članku).

V nadaljevanju slovesnosti se je prisotna publika na poziv povezovalca z enominutnim molkom poklonila spominu na vse padle v osamosvojitveni vojni kot tudi na vse ostale kasneje umrle veterane ter tudi spominu na pokojnega hranitelja orožja Jožeta Petrovčiča.

Takoj za tem pa sta župan občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe in nekdanji komandir PM Škofja Loka, Brane Virant, svečano odkrila spominsko ploščo na objektu Jane Petrovčič, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske slovesnosti ob odkritju 18. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROžJA MILICE- 1990/91« na območju Gorenjske.

Slovesnost je nato izzvenela v nadaljevanju prijetnega druženja na dvorišču domače hiše družine Petrovčič.