Spominska slovestnost ob odkritju spominskega obeležja v Železnikih

Damjan Renko, Fotografije: Helena Virant

V soboto, dne 5.5.2018 s pričetkom ob 10. uri je pred stanovanjsko hišo Jožeta Šturma, Log 2, 4228 Ţelezniki, občina Železniki, potekala spominska slovesnost ob odkritju 16. spominske plošče »Tajna skladišča orožja Milice - 1990/91« na območju Gorenjske, katere se je udeleţilo okoli 80 ljudi.

Soorganizatorja spominske slovesnosti sta bila občina Železniki in PVD Sever Gorenjska.

V kulturnem delu programa, katerega je povezovala ga. Majda Demšar so z izvajanjem skladb, pesmijo in recitalom sodelovali: kvartet trobil Policijskega orkestra v sestavi: vodja Matej Bovhan – trobenta, Aleksander Mercina – trobenta, Tjaša Bulajić – rog in Andrej Krajnc – tuba in pevski zbor Osnovne šole Železniki, pod vodstvom mentorice profesorice ge. Marjete Naglič.

Po uvodnem igranju državne himne, ki jo je izvedel kvartet trobil Policijskega orkestra je povezovalka programa v imenu soorganizatorjev pozdravila vse prisotne občanke in občane občine Železniki, veteranke in veterane, še posebej pa prisotne vabljene goste in sicer gostitelja spominske slovesnosti župana občine Železniki, mag. Antona Luznarja, podžupana občine železniki, g. Mateja Šubica, uslužbence občinske uprave in člane občinskega sveta. Med ostalimi gosti so bili še: g. Brane Virant (slavnostni govornik), g. Jože Šturm (hranitelj orožja), komandir PP Škofja Loka, g. Sašo Eniko, Predsednik ZB NOB Škofja Loka, tov. Štefan Kalamar, Predsednik OOBZV NOB, tov. Viktor Potočnik, Podredsednik OZVVS Škofja Loka, g. Roman Cenčič, nekdanji načelnik 35. ObmŠTO Škofja Loka, g. Stane Bertoncelj, predsednik Območnega ZSČ Škofja Loka, g. Dušan Nardoni in podpredsednik Združenja Sever in predsednik PVD Sever Gorenjska, g. Jože Mencin. V strnjenem opisu je povezovalka programa publiko spomnila na dogodke iz let 1990/91, ko je je takratni jugoslovanski politični vrh grozil z uvedbo izrednih razmer in razorožitvijo slovenskih obrambnih sil, vsekakor ne moremo mimo takratnega poskusa JLA razorožiti slovensko TO. Zoper zahtevano oddajo orožja v vojašnice se je takrat uprla tudi večina slovenskih občin, med njimi tudi vse gorenjske. Gre za javnosti sicer precej znano dogajanje, manj znano pa je, da so tudi takratni ONZ želeli zavarovati svoje orožje in strelivo, da ga ne bi zasegla JLA, zaradi česar so ga ti preselili na več skrivnih lokacij. Po do sedaj zbranih podatkih je ugotovljeno, da je na operativnem območju takratne UNZ Kranj, kjer je delovalo 18 njenih organizacijskih enot, obstajalo najmanj 52 skrivnih lokacij orožja, največ med vsemi slovenskimi upravami. Hranitelji orožja iz civilne sfere so bili za hrambo orožja izbrani izključno na podlagi zaupanja, zaradi česar iz tistega obdobja ni veliko dokumentov in seznam vseh hraniteljev orožja, ki je bil sestavljen v letu 2013, zelo verjetno še ni popoln. Podatki o posameznikih, ki so bili takrat pripravljeni sprejeti in hraniti orožje gorenjske milice, so bili zbrani tudi zato, da se tega pogumnega, častnega, nesebičnega in domoljubnega dejanja Gorenjcev ne bi pozabilo. Vzporedno s tem smo v okviru PVD Sever Gorenjska, s pomočjo gorenjskih lokalnih skupnosti od leta 2013 do danes postavili in odkrili že petnajst spominskih plošč hraniteljem orožja. Poudariti je potrebno takratno pripravljenost pokojnega hranitelja orožja Jožeta Šturma in njegove žene, ki sta z veliko mero odgovornosti v letu 1991 sprejela v hrambo oborožitev in strelivo takratnega OM Železniki ter s tem izkazala izjemno domoljubje. Ne glede na prve demokratične volitve leta 1990, ko je bila Slovenija formalno še vedno sestavni del bivše

SFRJ, bi bile posledice ob najdbi za vse hranitelje teh tajnih depojev oborožitve in streliva milice in s tem tudi za zakonca Šturm katastrofalne. Že takrat sta zakonca Šturm nedvomno dala domovini na razpolago svoje življenje in premoženje, saj sta s prevzemom izjemne odgovornosti izkazala izjemno hrabrost ter pripadnost slovenskemu narodu. V pozdravnem nagovoru sta se nato tako župan občine Železniki, mag. Anton Luznar kot podpredsednik OZVVS Škofja Loka, g. Roman Cenčič v svojem, imenu občine Železniki in imenu ZVVS zahvalila zakoncema Šturm za njun osamosvojitveni prispevek ter pri tem poudarila, da zgodovine ne pišejo vedno le veliki, marveč tudi mali ljudje, katerih domovina ni pozabila. Sledil je govor slavnostnega govornika nekdanjega komandirja PM Škofja Loka, poveljnika VEM PM Škofja Loka in organizatorja MSNZ, g. Braneta Viranta (op.: celoten govor je objavljen kot priloga članku). V nadaljevanju slovesnosti sta župan občine Železniki, mag. Anton Luznar in g. Brane Virant ob aplavzu publike, svečano odkrila spominsko ploščo na objektu zakoncev Šturm, s čimer se je tudi zaključil uradni del spominske slovesnosti ob odkritju 16. spominske plošče »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE- 1990/91« na območju Gorenjske. Slovesnost je nato izzvenela v nadaljevanju prijetnega druženja na dvorišču domače hiše zakoncev Šturm.


Spominska slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v Železnikih

Članek Spominska slovestnost ob odkritju spominskega obeležja v Železnikih