Strokovna ekskurzija članov PVD Sever SE

Damjan Renko

PVD Sever - Gorenjska je že pred leti med temeljne naloge delovanja uvrstilo tudi sodelovanje s sorodnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami ter krepitev prijateljstva z njihovimi člani. Skladno s tem je naše društvo, po predhodnem dogovoru s predsednikom PVD Sever - Specialna enota, Janezom Portirjem, v četrtek, dne 21.11.2019 sodelovalo pri soorganizaciji in izvedbi strokovne ekskurzije na Gorenjsko in sicer na letališče Jožeta Pučnika - Ljubljana in nekdanji mejni prehod na Jezerskem vrhu.