Strokovna ekskurzija v Pomurje

Aneta Lavtar

V torek, 25. 10. 2022 je PVD Sever-Gorenjska v sklopu izvajanja zgodovinske dejavnosti in ohranjanja domoljubnih vrednot, organiziralo ter izvedlo enodnevno strokovno ekskurzijo v Pomurje, vključujoč tudi udeležbo na slovesnosti ob dnevu suverenosti in 31. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ki je potekala na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni. Ekskurzije se je udeležilo 30 članic in članov društva ter simpatizerjev društva, ki so ob dogovorjenih urah vstopali na avtobus na petih postajališčih od Jesenic do Kranja. Vsem zbranim je dobrodošlico ter kratek oris načrta ekskurzije izrekel predsednik društva, Ivan Hočevar.