Svečanost v počastitev dneva državnosti, dneva policije, 28. obletnica osamosvojitve Slovenije in 30. obletnica izvedbe akcije SEVER

Damjan Renko

V četrtek, dne 13.6.2019 ob 11. uri je v kulturnem domu »Joţa Aţmana« v Bohinjski Bistrici, potekala svečana regijska akademija v počastitev dneva drţavnosti, dnevu Policije, 28. obletnici osamosvojitve Slovenije in 30. obletnici izvedbe akcije »Sever«. Soorganizatorji svečanosti so bili: Policijska uprava Kranj, IPA regionalni klub Gorenjska in Območni klubi upokojenih delavcev MNZ Maks Perc (Kranj, Jesenice in Bled) ter PVD SEVER Gorenjska