Vabilo na občni zbor

Na podlagi 21. člena Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER Gorenjska, z dne 16.2.2019,

                                          s k l i c u j e m

redni letni občni zbor društva, ki bo v soboto, 29.2.2020 ob 17.00 uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1.