Vabilo na predstavitev zbornika

Damjan Renko

                                           V A B I L O
na predstavitev zbornika »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991«, avtor Damjan Renko.
Zbornik poskuša bralcu v poljudni obliki in s širokim naborom zgodovinskih virov prikazati kronološki potek osamosvojitvenih aktivnosti delavcev nekdanje Uprave za notranje zadeve Kranj idr. služb takratnih organov za notranje zadeve, ter deloma tudi drugih takratnih obrambnih struktur Gorenjske, pri izvajanju nalog procesiranja vojnih ujetnikov iz vrst agresorja (JLA, ZSNZ in ZCU). Zbornik vsebuje tudi opise posamičnih osamosvojitvenih vojnih dogodkov, v katerih nastopajo do sedaj redko omenjani vojni ujetniki iz vrst obrambnih struktur Gorenjske in civilne sfere, katere je agresor zajel pri opravljanju obrambnih nalog, ali pa so se ti po naključju znašli na območjih vojnih dogodkov.