Vabilo na redni volilni občni zbor društva

                                                 V A B I L O

 Na podlagi 22. člena Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER Gorenjska,

                                                SKLICUJEM   

redni letni volilni občni zbor društva, ki bo v soboto, 16.02.2019, ob 17.00 uri,  v veliki sejni sobi Mestne občine Kranj,  Slovenski trg 1, Kranj.   

 

PROGRAM OBČNEGA ZBORA IN PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 1. Otvoritev občnega zbora in uvodni pozdrav predsednika društva in pozdravni nagovor župana Mestne občine Kranj gospoda Matjaža RAKOVCA,
 2. Podelitev priznanj Zveze policijskih društev SEVER,
 3. Izvolitev delovnega predsedstva,
 4. Izvolitev verifikacijske komisije,
 5. Poročilo verifikacijske komisije,
 6. Izvolitev ostalih organov občnega zbora in sicer dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in volilne komisije,
 7. Obravnava in sprejem dnevnega reda,
 8. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta PVD Sever Gorenjska,
 9. Poročilo o delu društva za leto 2018, Finančno poročilo za leto 2018, Poročilo Nadzornega odbora in Poročilo Častnega razsodišča,
 10. Razprava o poročilih in sprejem ter pozdravni nagovori gostov,
 11. Razrešitev organov društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče),
 12. Volitve novih organov društva in sicer Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča:
  • poročilo kandidacijske komisije,
  • izvedba volitev v organe društva in razglasitev rezultatov volitev,
 13. Program dela društva za leto 2019,
 14. Finančni načrt društva za leto 2019,
 15. Zaključek občnega zbora s povabilom na družabno srečanje.

 

Lep veteranski pozdrav!

 

              

                                                                          Jože Mencin

                                                                            Predsednik                                                     

OPOMBA: Za vse udeležence občnega zbora je vhod skozi avlo Mestne občine Kranj, pri parkirišču Brioni.