Veteranski pohod in izvedba okrogle mize na Malenškem vrhu

Damjan Renko

Tudi letos nas je Poljanska dolina pričakala z rahlo meglo, ki se je kot pajčolan razprostrla po njenih nižjih delih, njeni vrhovi pa so se že odevali v sonce. Malce izven naselja Poljane nad Škofjo Loko, kak kilometer naprej od prvotno predvidene lokacije za zbor je skupina 27-ih pohodnikov, t.j. članov društva in vabljenih veteranskih kolegov iz OZZVS Škofja Loka parkirala svoja vozila na dvorišču žage Dolenc. Prisrčno dobrodošlico nam je tudi letos pričaral vodja pododbora za Poljansko dolino Peter Jeraša, sicer domačin iz bližnjega zaselka Volaka, ki nam je na svoji improvizirani stojnici postregel z domačimi kuhanimi klobasami, s prilogami, kruhom, čajem in domačim žganjem. Po okrepčilu je vodja škofjeloškega odbora Brane Virant, pohodnikom še enkrat predstavil načrt poti.