Veteranski pohod in strokovna ekskurzija na Malenski vrh

Damjan Renko

V tretje gre rado, pravi slovenski pregovor. In tako nam je na svetovni dan hoje, v petek 15. oktobra, uspelo izvesti že lani dvakrat zaradi varstvenih ukrepov vlade proti pandemiji SARS CoV-2 (COVID – 19) odloženi pohod na Malenski vrh. Navedenega dne pa smo zadeli žebljico na glavico. Sicer nas je Poljanska dolina pričakala z rahlo meglo, ki se je kot pajčolan razprostrla po nižjih delih, njeni vrhovi pa so se že odevali v sonce.