Veteranski pohod na planino Lipanco in Mrežce

Aneta Lavtar

V petek, 18. oktobra 2019 smo izvedli še enega izmed veteranskih pohodov, s katerim želimo poskrbeti predvsem za zdrav način preživljanja prostega časa članov društva ter krepiti naše medsebojne vezi, kar zagotovo pripomore k tudi k povečani motivaciji za dobro delo v društvu. Pohod je bil kot že večkrat doslej, združen s člani Kluba Maksa Perca Bled, ki so bili hkrati tudi nosilci organizacije in na tem mestu jim velja zahvala, da smo se tudi člani PVDSG, med katerimi je bilo tudi nekaj takih, ki so hkrati vključeni v KMP Bled, lahko priključili njihovemu pohodu. Tokratni jesenski pohod PVDSG je bil prvotno planiran kot organizacija 11. pohoda po poti višinskih točk 1991-2018, a smo njegovo vsebino ter čas izvedbe zaradi menjave v vodstvu društva, prilagodili ter ga izvedli v nadomestni vsebini in trasi poti.