Dražgoše 2019

Vir/avtor: Damjan Renko
Fotografije: Joţe Mencin, Valentin Klemenčič, Damjan Renko

Damjan Renko PRISPEVEK  
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA MAG. DEJAN ŢIDAN - GOVOR