Poročilo o delu za leto 2020,program dela za leto 2021, finančno poročilo za leto 2020 in finančni načrt za leto 2021

Damjan Renko, Ivan Hočevar, irena Meglič

V obdobjih od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, in od 19. 10. 2020 do 17. 1. 2021 je Vlada R. Slovenije razglasila tim. 1. in 2. val epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19). Posledično je zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov Vlade RS in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti v zvezi epidemije SARS CoV-2 (COVID - 19) potekalo programsko leto društva za 2020 na večini področij v zmanjšanem obsegu. Tako smo številne programsko načrtovane aktivnosti društva morali bodisi odpovedati, prestaviti na drug termin, nadomestiti z drugimi aktivnostmi ali pa jih bo društvo preneslo v programsko obdobje za leto 2021. Prav zaradi tega je vodstvo društva moralo vložiti več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Glede na to, da društvo ne poseduje ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti tako kot se je to npr. letos izvajalo na nivoju ZPVD Sever, bi v bodočnosti vsekakor veljalo razmisliti tudi o tej možnosti. Več pa v prilogah.